Język:

Polski (PL) English (UK)

PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

NASZA OFERTA TO:

 • TECHNOLOGIA SBR (PORCJOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW)
 • WYSOKI STOPIEŃ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW powyżej 95%
 • STABILNOŚĆ PROCESU OCZYSZCZANIA
  możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych
 • REALNE ROZWIĄZANIE KWESTII OSADÓW
   suszarki osadu
   możliwość kompostowania
 • NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
 • AUTOMATYZACJA I KONTROLA PROCESU
 • NIEZAWODNOŚĆ EKSPLOATACYJNA
 • DUŻA ELASTYCZNOŚĆ W ZAKRESIE PRZEPUSTOWOŚĆI
 • ŁATWY DOSTĘP DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI


  NASZA NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA BIONOR B-5 I B-10
  NIE WYMAGA !!!

 • OSADNIKÓW WSTĘPNYCH
 • OKRESOWEGO WYWOŻENIA PŁYNNYCH OSADÓW
 • STOSOWANIA BIOPREPARATÓW

  Oczyszczalnie posiadają certyfikat zgodności
  z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013
  potwierdzony badaniami przeprowadzonymi
  przez notyfikowane laboratorium

Schemat oczyszczalni przydomowej

 

Certyfikat

 

Oczyszczalnie przydomowe