PRZYDOMOWE BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

NASZA OFERTA TO:

 • TECHNOLOGIA SBR (PORCJOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW)
 • WYSOKI STOPIEŃ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW powyżej 95%
 • STABILNOŚĆ PROCESU OCZYSZCZANIA
  możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych
 • REALNE ROZWIĄZANIE KWESTII OSADÓW
   suszarki osadu
   możliwość kompostowania
 • NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
 • AUTOMATYZACJA I KONTROLA PROCESU
 • NIEZAWODNOŚĆ EKSPLOATACYJNA
 • DUŻA ELASTYCZNOŚĆ W ZAKRESIE PRZEPUSTOWOŚĆI
 • ŁATWY DOSTĘP DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI


  NASZA NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA BIONOR B-5 I B-10
  NIE WYMAGA !!!

 • OSADNIKÓW WSTĘPNYCH
 • OKRESOWEGO WYWOŻENIA PŁYNNYCH OSADÓW
 • STOSOWANIA BIOPREPARATÓW

 

Schemat oczyszczalni przydomowej

 

 

Oczyszczalnie posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, potwierdzony badaniami przeprowadzonymi przez notyfikowane laboratorium.

 

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Bionor

 

 

oczyszczanie 3

 

oczyszczanie 4

 

oczyszczanie 5

Certyfikat

 

 

oczyszczanie

 

oczyszczanie 2